Obec Úřední deska GDPR Historie Současnost Příroda Fotogalerie
 !  Úřední deska - archiv
ev.číslo
vyvěšeno
k sejmutí
název dokumentu
původce

1.

 1.12.2014  17.12.2014  Rozpočtový výhled obce Chraberce 2016 - 2018  Obec Chraberce

2.

16.11.2015 7.12.2015  Návrh rozpočtu 2016

Obec Chraberce

3.      Smlouva o zajištění reklamy  Eurovia, originál 1.str., originál 2.str.  Eurovia
4.      Návrh rozpočtu 2015  
5.      Závěrečný účet 2014, zpráva o výsledku hospodaření 2014, fin2014  

6.

     Učetní závěrka 2014 - rozvaha (1,2,3,4,5), výsledovka(1,2,3), příloha (1,2,3,4,5,6)  
4.  10.2.2016 29.2.2016  Schvalování účetní závěrky 2015 - usnesení, příloha, přil2, vykaz zisku, rozvaha, rozv2, Obec Chraberce

5.

10.2.2016 29.2.2016  Pozvánka na veřejné zasedání 29.02.2016, usnesení Obec Chraberce

6.

11.4.2016

25.4.2016

 Pozvánka na veřejné zasedání 25..04.2016 usnesení Obec Chraberce
7.  11.4.2016 25.4.2016 Závěrečný účet 2015, zpráva o výsledku hospodaření 2015, fin2015 Obec Chraberce
8. 17.06.2016 18.07.2016 Pozvánka na veřejné zasedání 27.06.2016 usnesení Obec Chraberce
9. 10.09.2016 20.9.2016 Pozvánka na veřejné zasedání 19.09.2016  usnesení Obec Chraberce
10. 28.11.2016 13.12.2016 Pozvánka na veřejné zasedání 12.12.2016 usnesení usnesení2 Obec Chraberce
11. 21.11.2016 12.12.2016 Návrh rozpočtu na rok 2017 Obec Chraberce

1.

     Rozpočtový výhled obce Chraberce 2016 - 2018  Obec Chraberce
10. 28.11.2016 13.12.2016  Pozvánka na veřejné zasedání 12.12.2016 usnesení usnesení2 Obec Chraberce
11. 21.11.2016 12.12.2016  Návrh rozpočtu na rok 2017 - schválený rozpočet Obec Chraberce
12. 25.2.2017 13.3.2017  Veřejné zasedání 13.3.2017 - pozvánka, usnesení, 1. rozpočtové opatření, Obec Chraberce
13. 15.3.2017    Účetní uzávěrka 2016 - rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, účetní závěrka, příloha Obec Chraberce
14.  13.3.2017    Schválené 5. rozpočtové opatření ze dne 31.12.2016  
15.  24.5.2016 12.6.2017  Veřejné zasedání 12.6.2017 - pozvánka, dotace hasičům, smlouva Svaz tělesně postižení, usnesení, návrh 2. rozpočtového opatření Obec Chraberce
16.  26.4.2017 12.6.2017  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce  2019 - 2020 Obec Chraberce
17.  19.6.2017    Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce , rok 2019-2020 Obec Chraberce
18.  26.4.2017 12.6.2017  Návrh závěrečného účtu 2016 Obec Chraberce
19.  19.6.2017    Schválený závěrečný účet 2016, schválené 2. rozpočtové opatřeni, zpráva o přezkoumání hospodaření 2016 , FIN 2-12M 2016 Obec Chraberce
20.  4.9.2017 11.9.2017  Pozvánka na veřejné zasedání 11.9.2017 Obec Chraberce
 21.  11.9.2017    Usnesení z 11.9.2017 Obec Chraberce
 22.  21.8.2017  11.9.2017  3. rozpočtové opatření - návrh Obec Chraberce
 23.  23.9.2017    3. rozpočtové opatření - schválení Obec Chraberce
 24.  23.10.2017  11.12.2017  Záměr na pacht a prodej obecních pozemků Obec Chraberce
25.  15.11.2017 11.12.2017  Pozvánka na veřejné zasedání 11.12.2017 Obec Chraberce
26.  20.12.2017  30.4.2018  Nový jízdní řád linky Libčeves - Vlčí Obec Chraberce
27.  20.12.2017    Schválený rozpočet na rok 2018 a usnesení 4/2017 Obec Chraberce
28.  28.2.2018  12.3.2018  Pozvánka na veřejné zasedání 12.3.2018 Obec Chraberce
29.  26.2.2018  12.3.2018  Záměr k nájmu obecního pozemku Obec Chraberce
30. 20.3.2018    Darovací smlouva Hasičům v Lounech Obec Chraberce
31. 20.3.2018    Usnesení z 12.3.2018. rozpočtové opatření č.1 z 12.3.2018 Obec Chraberce
32  4.5.2018  11.6.2018  Záměr pozemku 359/24  Obec Chraberce
33  21.5.2018  11.6.2018  Záměr pozemku 808/1  Obec Chraberce
34  21.5.2018  11.6.2018  Pozvánka na veřejné zasedání 11.6.2018  Obec Chraberce
35  21.5.2018  11.6.2018   Návrh závěrečného účtu 2017  Obec Chraberce
36  19.6.2018   Schválené rozpočtové opatření č.2 z 11.6.2018  Obec Chraberce
37  19.6.2018    Usnesení 02/2018 z 11.6.2018  Obec Chraberce
38  11.7.2018  20.8.2018  Územní řízení "Vedení 400 kV V450/428 TR Výškov - TR Babylon"  MÚ Louny - stavbní odbor
2.  20.12.2017  20.12.2018  Schválený rozpočet na rok 2018 a usnesení 4/2017  Obec Chraberce
7.  21.5.2018    Výsledek přezkoumání hospodaření 2017  KÚ Ústí
8.  21.5.2018    Výkaz Fin2-12-M  Obec Chraberce
9.  21.5.2018    Závěrečná zpráva inventurní komise  Obec Chraberce
10.  11.6.2018   Schválený závěrečný účet 2017  Obec Chraberce
1.  19.6.2017    Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Chraberce , rok 2019-2020  Obec Chraberce
13.  19.6.2018    Smlouva o zajištění reklamy Eurovia Kamenolomy 2018  Obec Chraberce
14.  26.7.2018   Smlouva o poskytnutí investiční dotace 2018  Ústecký kraj
15.  12.9.2018    Usnesení 3/2018 Obec Chraberce
16.  12.9.2018    Rozpočtové opatření č. 3 - schválené Obec Chraberce
17.  23.8.2018   10.9.2018  Záměr obce - prodej pozemku 359 / 1 (výměra 100m2 Obec Chraberce
18.  20.9.2018  9.10.2018  Rozhodnutí o umístění stavby "vedení 400kV - babylon" Obec Chraberce
19.  10.11.2018    Ustavující schůze a usnesení Obec Chraberce
21.  15.11.2018    Pozvánka na Veřejné zasedání 10.12.2018 Obec Chraberce
22.  20.12.2018    Usnesení č. 04/2018 Obec Chraberce
23.  20.12.2018    Darovací smlouva Lovecká společnost Chlum Třtěno Obec Chraberce
24. 20.12.2018    4. rozpočtové opatření Obec Chraberce
26.  20.12.2018    Schválený rozpočet 2019, fin-2-12-listopad-2018, návrh rozpočtu 2019 Obec Chraberce
26.  20.12.2018    Schválený rozpočet 2019, fin-2-12-listopad-2018, návrh rozpočtu 2019 Obec Chraberce
27.  20.05.2019  10.06.2019  Pozvánka na veřejné zasedání 10.06.2019 Obec Chraberce
28.  13.06.2019    Schválený závěrečný účet 2018, výkaz fin02-12m 2018, zpráva o výsledku hospodaření 2018, závěrečná zpráva inventurní komise Obec Chraberce
29.  13.06.2019    Účetní závěrka 2018 (příloha, rozvaha, výkaz zisku a ztrát), 1. rozpočtové opatření 2/2019 Obec Chraberce
30.  13.06.2019    Usnesení č.2-2019 Obec Chraberce
32. 11.09.2019    Usnesení 03/2019 z 9.9.2019 Obec Chraberce
33. 15..11.2019 09.12.2019 Návrh rozpočtového výhledu 2020 - 2025 Obec Chraberce
34. 19.11.2019 12.12.2019  Návrh rozpočtu 2020 Obec Chraberce
36.  11.12.2019    Usnesení č. 04/2019 Obec Chraberce
39.  11.12.2019    Rozpočtové opatření 03/2019 Obec Chraberce
40.  11.12.2019    Darovací smlouva Lovecká společnost Chlum Třtěno 2019 Obec Chraberce
         
         
         
 

 

 

   
         
         
         
   

 

   


 

©2006 ARsystemwebmaster ObecÚřední deskaHistorieKulturaFotogalerie